12/12/2015

GOOD CHOICE MR BOND !

Haiti
Op een tijdsspanne van 10 jaar, onderging de Haïtiaanse bevolking, slachtoffer van de verschrikkelijke aardbeving van vijf jaar geleden, 45.783 verkeersongevallen die 7489 slachtoffers gemaakt hebben, waarvan 1000 dodelijke. Voor de overgrote meerderheid zijn deze ongevallen te wijten aan de ouderdom van het wagenpark, het gebrek aan deskundig onderhoud van de wagens, onvoldoende geschoolde mekaniekers, enz …

Aston Martin Brussels en de VZW “Liège aide Haiti “ slaan de handen in elkaar en beginnen een partnership 2015/2016 met het oog op de ontwikkeling van een school voor jonge mekaniekers in Haïti teneinde aan deze onaanvaardbare situatie te verhelpen.

Onze eerste activiteit zal plaatshebben op zaterdag 12 december aanstaande in het Kasteel van Neuville, allee du Château 13 b te 4121 Neuville-en-Condroz.

Voor deze gelegenheid zal het kasteel omgebouwd worden in een echte “James Bond-Spectre” wereld met een casino, schitterende wagens, spectaculaire cocktails en uiteraard een aantal verrassingen…